Rijles

We houden 1,5 meter afstand indien mogelijk, geen handen schudden, hoesten in de elleboog en regelmatig handen wassen/desinfecteren
Mondkapje en handschoenen zijn niet verplicht maar het staat je vrij deze te gebruiken mits zelf meegebracht.
Voor iedere les vraag ik jou het volgende:
(1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
(2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
Indien je hierop bevestigend antwoordt, gaat de les niet door en maken we een nieuwe afspraak zodra je minimaal 24 uur klachtenvrij bent. In het geval ik zelf klachten heb, volgen we dezelfde procedure en gaat de les dus ook niet door.

In de auto heb ik desinfecteergel voor de handen en reiningsmiddel (70% alcohol, virus dodend) voor de bedieningsorganen.
We mogen met maximaal 2 personen in de auto zitten. Dit betekent dat je door mij wordt opgehaald en thuisgebracht. Voor elke les ga ik ervan uit dat je je handen goed gewassen hebt. Zo niet, gebruik dan de handgel in de auto. Na elke les worden alle bedieningsorganen gereinigd met het reiningsmiddel en de auto wordt, na het uitstappen, gelucht.

Examen / Tussentijdse Toets

Het protocol tijdens het examen en de TTT bij het CBR is als volgt:

De examinator komt naar de auto en stelt om te beginnen een vijftal vragen aan de kandidaat. Waneer er één vraag met Ja beantwoord wordt, zal het examen niet doorgaan. Dit examen wordt dan behandeld als een uitstel-examen wat betekent dat dit zonder (CBR)-kosten opnieuw ingepland kan worden.

Als het examen wel doorgaat, doet de examinator het start gesprek bij de auto. De kandidaat krijgt een mondkapje uitgereikt en is verplicht deze voor te doen. De leerling maakt vervolgens zijn kant van de auto schoon met het reiningsmiddel en de examinator maakt zijn kant schoon.

Ik rij met het examen en de TTT niet mee. Aangezien er maar twee personen in de auto zijn toegestaan wacht ik rustig af bij het CBR.

Na de rit loop je mee met de examinator en zorg ik dat de auto schoongemaakt wordt. Omdat ik ook niet bij het eindgesprek mag zijn, is het handig als ik via een telefonische verbinding mee kan luisteren wat de examinator te vertellen heeft. Dit stemmen we van tevoren af.

Via dit youtube filmpje wordt nog eens uitgelegd hoe het examen of TTT er op dit moment uitziet: https://www.youtube.com/watch?v=P0GbwqE65F0